Kas ir meža taksācija?

Meža taksācija (meža inventarizācija)- informācijas iegūšana par mežu un tam piegulošiem purviem, meža infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem un laucēm konkrētā meža īpašumā vai valdījumā un iegūtās informācijas dokumentēšana (Meža likums 1.pants (24)).