Kas drīkst veikt meža taksāciju?

Meža inventarizāciju veic akreditētā atbilstības novērtēšanas institūcijā sertificētas personas, kuru profesionālā darbība ir civiltiesiski apdrošināta. (Meža likums 29.pants (5)).